سلام ...

من از سیاره ی کوچک ام اومدم پایین ...

اینجا دنبال تو می گردم...

توی این جای خیلی بزرگ و شلوغ ...

توی این جای غمگین و پاییزی ...

دنبال توام ...یه نشونه ازت ... باید پیدات کنم ...

ولی کاری جز موندن این جا ندارم ...می ترسم یه روز بیای و من این جا نباشم ...

برای همین هر روز اینجام...به خاطر تو که ندیدمت اما دیدمت...باید همراهت باشم ...بفهمممممممممممم.

من تا پیرمرد بشم همین جام ....رفیق.

منبع اصلی مطلب : آن سوی دریچه ها ...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ...